GAZPACHO - פתרון רחב ומיידי ליישומי המובייל הארגוניים

מפגש אפליקציות למובייל ולמחשבי לוח, שלישי, 4 ביולי 2017, 09:30

לארגון המודרני דרישות רבות ליישומים ניידים לניהול פעילות השטח של אנשיו בכל תחומי הפעילות.

GAZPACHO נותנת מענה מהיר, לעיתים תוך דקות, לכל צורך, בסביבה משתנה, לכל סוג של פעילות ולכל סוג של משתמשים וזאת עם יכולת ממשק למערכות המידע הארגוניות.

הרצאות נוספות באירוע אפליקציות למובייל ולמחשבי לוח

Open Accessibilty Menu